Meghívó

A Miháldi Horgász Egyesület éves rendes közgyűlését 2020. január 18-án 13:00 órakor tartja a Miháldi
Faluházban. Határozatképtelenség esetén a közgyűlést ugyanazon a helyen, változatlan napirendi pontokkal
13:30-kor megtartjuk. Felhívjuk a tagság figyelmét, hogy a megismételt közgyűlés a megjelent tagság
számától függetlenül határozatképes!

Napirendi pontok:

1. Elnöki megnyitó, beszámoló
2. Titkári beszámoló
3. Gazdasági beszámoló
4. Fegyelmi bizottság beszámolója
5. Felügyelő bizottság beszámolója
6. Egyebek

Egyéb közlemények:

Az egyesület hagyományos horgász versenyét 2020. május 1-én 7:00-kor tartja. Gyülekezés és nevezés 6:00-
tól a nagy esőbeállónál. Horgászni az országos horgászrend előírásai szerint tetszőleges felszereléssel lehet.
Nevezési díj a tagjainknak nem lesz.

Az éves tagdíjak, a területi engedélyek válthatók:

2020. január 24-én, február 3-án, 24-én, március 2-án, 13-án, 23-án, 27-én 15:00-tól 17:00-ig a Miháld Dózsa
út 16. szám alatt. 2020. március 31 után a tagdíjat és területi jegyet fizetni nem lehet.

2020. január 2.

Anda József
elnök sk.